Ters Ozmoz sistemlerinde membran tıkanmasını %100 engelleyen dünyada muadili olmayan tek üründür. Mükemmel dispersiyon gücü sayesinde deflokulant olarak da performans göstermektedir.

Böylece katı partiküllerin su içinde akmasını sağlayarak askıda kolloidal partiküllerin çok daha iyi homojen olarak dağılmasını sağlamaktadır.

“Deniz Suyu”, “Kuyu Suyu”, “Nehir Suyu Ters Ozmoz” sistemlerinde yüksek silika ve demir gideriminde “% 75 ila % 90” oranında başarı gösterdiği ispatlanmıştır. Bu başarısından dolayı HYDRODIS R 859 Antiskalant kullanan tesislerde, membran yıkama ihtiyacı görülmemektedir. Dozlama miktarı düşük olan HYDRODIS R 859 aynı zamanda ekonomiktir.

Uygulamala Alanları : Su Dolum Fabrikaları, Sulama ve Seracılık, Tekstil Fabrikaları, Şehir İçme Suyu Tesisleri, Otel,Kamp,Okul,Kazan Besi Suyu Hazırlama, Su Geri Kazanım Sistemleri, Diğer Endüstriyel Prosesler…

Uygulama Alanları: Su Dolum Fabrikaları, Sulama ve Seracılık, Tekstil Fabrikaları, Şehir İçme Suyu Tesisleri, Otel, Kamp, Okul Kazan Besi Suyun Hazırlama, Su Geri Kazanım Sistemleri, Diğer Endüstriyel Prosesler

HYDRODIS Reverse Osmosis Antiskalant

Antiskalant; ön arıtmadan gelen suyun, ters ozmoz membranların girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum [ Ca++], magnezyum [ Mg++] ve bikarbonat [ HCO] iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunun meydana gelmesini önler.

Antiskalant reverse osmosis membranı; üzerinde tıkanmaya yol açabilecek, kısır ve birikintilere neden olabilecek formasyonları bertaraf etmesiyle birlikte, bu sorunların oluşumuna zemin hazırlanmasını da önlemiş olur. Bu sayede membranınızın ömrü uzar, daha temiz membran yüzeyi sağlanır.

Tüm kimyasallarımız farklı üreticilerin membranları ile uyumluluk testinden geçmektedir.

Kimyasallarımız; Dow, Hydranautics, Koch, Filmtech, GE, Vontron, Nanotech marka ters ozmoz membranları üzerinde test edilmiştir. Ürünlerimiz gıda güvenliği ve içme suyu kalitesi standartlarına uygun şekilde üretilmiştir.

 • HYDRODIS R 859 oldukça yüksek olan performansını; düşük dozajlarda, farklı kalitedeki besleme sularında ve farklı “pH” aralıklarında da sergilemektedir.
 • Polielektrolitler ile uyumludur.
 • Kabuk oluşumu ve tortu oluşumunu kontrol altında tutar.
 • Bütün membran çeşitleri ile uyumludur.
 • Sülfürik asit ve hidroklorik asit ihtiyacı azalır ve bu kimyasalların kullanımı ile oluşan riskler azalmış olur.
 • Düşük işletme maliyeti, düşük temizlik ve bakım maliyeti sunar.
 • Ters ozmoz sisteminde daha yüksek oranda geri kazanım sağlanır.
 • Konsantrasyon debisinde azalma görülür.
 • Daha uzun membran ömrü sağlanır.
 • Kolloid ve silt dağılımını geliştirir.
 • Membranın kullanım ömrünü uzatır.
 • Plansız kimyasal sarfiyatını önler.
 • RO sisteminin Performansını arttırır.
 • Biyosit kullanımına gerek kalmaz.

Fosfonat bazlı antiskalantlar, pH ve Ca konsantrasyonundan çok fazla etkilenir ve bu çökelmeye neden olur. Bu etki kalsiyum hassasiyeti olarak adlandırılır.

HYDRODIS R 859 Antiskalant

Performans Bilgisi: PH ve kalsiyum konsantrasyonundaki artış fosfonatların kalsiyum duyarlılığına ağır biçimde zarar vermektedir ve çökme oluşumuna sebep olmaktadır. Bu efekt “Kalsiyum Duyarlılığı” olarak adlandırılır ve çözünmesi çok zor olan Ca-ANTISKALANT tuzu olarak karşımıza çıkmaktadır.

HYDRODIS Reverse Osmosis Antiskalant

TRESHOLD EFEKTİ       

Hydrodis ve geleneksel fosfonatlar arasındaki en temel fark bulanıklık değeriyle ilgilidir. Belli bir konsantrasyondan sonra fosfonat bazlı antiskalantlar çökelme meydana getirecek bulanıklığı arttırsa da, Hydrodis Treshold (eşik) değeri geçse dahi suda çökelme ve bulanıklık oluşturmaz.

PERFORMANS BİLGİSİ: SİLİKA KONTROLÜ

Jeotermal sulardan gelen silika tabakalaşma potansiyeli, sudan çekilebilecek ısı miktarını sınırlandırmaktadır; özellikle amorf silika içeren aşırı doygun sularda.

HYDRODIS RO ’nun kimyasal yapısı ve kendine özgü fiziksel özellikleri, çözeltide bulunan metallerin (Mg, Fe, Mn, Al, Ca) solüsyon içindeki elektriksel yerleşimini ve dağılımını etkiler. Bu nedenle de; silika iyonuyla birleşip, çökelerek tabakalaşma oluşturmak yerine, Kalsiyum, Magnezyum iyonları ve Demir, Alüminyum gibi ağır metal iyonlarıyla birleşirler.

HYDRODIS RO ‘nun fiziksel yapısı Demir, Alüminyum, Kalsiyum, Magnezyum gibi iyonların sudaki varlığını etkilemeye daha yatkındır.

HYDRODIS R 859 Antiskalant

İnhibe Etme % Kapasitesi
ATMP 10
HEDP 10
PBTC 15
HYDRODIS RO 97

Performans Bilgisi

Treshhold Efekti

Waterland İstatistikleri

7

+

Aktif Bayi

24

+

Ülke

350

+

Proje

1520

+

Müşteri

Formu doldurun, biz sizi arayalım!

+90 216 660 02 00